Kan du momsfritages?

Kan du momsfritages - Blogindlæg


Det her emne forvirrer mange! 

Momsfritagelse... Delvis momsfritagelse...

Og hvad så med "det der" lønsum? 😱


↪️ Så derfor har jeg simpelthen planlagt en lille miniserie til dig

Om momsfritagelse, delvis momsfritagelse og lønsum - og når hele herligheden mødes, i én virksomhed.
Herunder er del 1: om hvem der kan fritages for moms.  (Kommende dele af serien, vil blive linket til løbende) 

Jeg er overbevist om, at emnet kan afdramatiseret, så behøver du ikke være forvirret længere. 


Det er jo et emne som er YDERST relevant for dem, som er i målgruppen.

(Og knap så spændende for andre. 😅)

Men spørgsmålet bliver tit: "ER du i målgruppen?" 

Så det bliver dér vi starter: Kan du momsfritages? 


For at få det afklaret, skal vi tale lidt momslovgivning. (Lad dig ikke skræmme væk - vi tager det trin for trin, og i "normalt sprog") 


Hvis du kan fritages fra at opkræve og afregne moms på dine salgsydelser, så skal du være omfattet af: 

Momslovens § 13. (Hvis du selv vil læse lovteksten, så finder du den her >>


I den finder du hele 21 kategorier af virksomheder, som er momsfritaget! 

For de nysgerrige, er her lidt eksempler:

 • Forfatter- og komponistvirksomhed, 
 • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed,
 • Ydelser i direkte tilknytning til bisættelser,
 • Undervisning, som har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Så der er faktisk rigtig mange virksomheder, som er momsfritaget. 


Momslovens §13 er udtømmende.

Dvs. at listen er listEN, og opremser alle virksomhedstyper, som kan være omfattet. 

MEN - der er flere formuleringer i lovteksten, som giver anledning til vurderinger af, om man falder ind under formuleringen eller ej. 

Jeg kan ikke gennemgå dem alle her (Så ville du formentlig falde ned af stolen, af ren og skær kedsomhed...)

- men du er velkommen til at spørge mig mere uddybende i min medlemsgruppe, eller tage fat i de uddybninger Skat selv har lavet. 


Lad os i stedet tale om én af dem:

Nemlig den kategori, som jeg får absolut flest spørgsmål til!

Det drejer sig om de virksomheder, som er omfattet fordi de "udbyder sundhedsfaglige ydelser" (Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1

Det er fx. dig, som er: 

 • Læge 
 • Tandlæge
 • Psykolog
 • Kiropraktor
 • Fysioterapeut

(De står alle direkte nævnt, så her er der ikke så stor tvivl) 


Men betegnelsen "udbyder sundhedsfaglige ydelser" er jo ret bred. 

Og der har været MANGE afprøvninger af den gennem tiden, som har bidraget til at indsnævre definitionen. 

(Skat har lavet en uddybning af definitionen, som du finder her >>)


Derfor opereres med to betingelser, som afgør, om man kan betragtes som "udbyder af sundhedsfaglige ydelser" eller ej: 

✔️ Du skal opfylde begge krav. 

⬇️⬇️


1) Uddannelseskrav: 

Du skal have minimum 660 timers uddannelse indenfor anatomi og sygdomslære mv. (De konkrete fag er beskrevet af Skat

Og du skal kunne dokumentere din uddannelse med et eksamensbevis, hvis du ikke har en autorisation. 

Se kravet her >>

 

2) Behandlingskrav: 

Dine behandlinger skal først og fremmest bero på, at du stiller en diagnose af konkrete sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. 

Derefter skal de enten: 

1) foretages for at helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. 

eller 2) foretages som forebyggende behandlinger, med direkte henblik på at forebygge sygdomme eller sundhedmæssige uregelmæssigheder.  

Se kravet her >>


Er det dig? 

Her er et par eksempler, på dem, der efter min erfaring, indgår: 

 • Fodplejere,
 • Kliniske diætister,
 • Nogle hormonterapeuter
 • og mange andre, som har en faglig uddannelse, der giver de 660 timer og som behandler og diagnosticerer sygdomme og sundhedsfremmende tiltag


Men hvad der nok er endnu mere vigtigt (og som jeg oplever vækker tvivl og undren hos mange) er så: 

At behandlinger inden for følgende IKKE er omfattet: 

 • Livsfilosofier,
 • Skønhedspleje,
 • Personligt velvære,
 • Meditation,
 • Drømmetydning,
 • Clairvoyance,
 • Stress,
 • Coaching,
 • Kostrådgivning,
 • Tarmskylning,
 • Kropsbehandlinger rettet mod vægt og figurproblemer.

Disse kan ikke blive momsfritaget.

Det er der taget stilling til i en række domme fra Landsskatteretten og Skatterådet


"Okay, men hvad så hvis jeg er i tvivl?", tænker du måske? 

Der er 3 ting du kan gøre, for at få det afklaret: 

👉 Gennemgå kravene ovenfor nøje (også på Skats egen side om dem, via de links jeg har inkluderet), og undersøg om du opfylder dem begge. 

👉 Spørg mig til råds og lad os vurdere det sammen. Som medlem af min gruppe "Din Online RevisorTerapeut", har du adgang til at stille mig alle de spørgsmål du lyster. Du aktiverer din 14 dages gratis prøveperiode og bliver medlem HER >>

👉 Beskriv din uddannelse, dine ydelser og behandlinger for Skat og indsend til dem, med anmodning om et bindende svar. Husk, at din formulering i den forbindelse skal være så klar og entydig, at Skat stort set bare kan sige ja eller nej. Det må ikke være noget med hvis, såfremt eller måske i din beskrivelse. 


Det er ikke rart at tro, at du er fritaget for moms - og så blive udvalgt til kontrol og skulle afregne salgsmoms for de seneste 3 års omsætning, vel? 

Så undersøgelsen er bestemt besværet værd. 

Jeg håber dog, at du allerede er blevet klogere på, om du opfylder kravene for momsfritagelse. 


I mit næste blogindlæg, i denne lille serie, beskriver jeg:

Hvordan du faktisk kan ende med at blive momspligtig ALLIGEVEL!

Altså, selvom du faktisk opfylder kravene for momsfritagelse. (Cliff-hanger!!! 😉) 

Du finder det HER >> 


Kærlig hilsen 

Lone Vinge / 

Din Online RevisorTerapeut


P.S.: Hvis du ikke har lyst til at stå alene med dine regnskabsopgaver... 

Så aktiver din prøveperiode som medlem af min gruppe "Din Online RevisorTerapeut". 

Du får 14 dages gratis og uforpligtende adgang til gruppen, alle livesessioner og ikke mindst mulighed for at stille mig spørgsmål. 

Aktiver din prøveperiode i dag >>